PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Anbi gegevens van de kerkelijke gemeente.
 
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie
lees meer »
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van juni 20
20 

(en de liturgie van a.s zondag)

 

 

 
.
Kerk in:
 
Kerkdiensten zomer 2020, in juni in Sluis, in juli en augustus in Cadzand, aanvang 10.00 uur
 
zondag 10.00 uur 7-6-2020 Sluis ds.I.J. Nietveld    
zondag 10.00 uur 14-6-2020 Sluis me.E.Reijnhoudt    
zondag 10.00 uur 21-6-2020 Sluis ds. G. van 't Slot    
zondag 10.00 uur 28-6-2020 Sluis ds. A.Eberson    
zondag 10.00 uur 5-7-2020 Cadzand ds. E. v.d. Kaaij    
zondag 10.00 uur 12-7-2020 Cadzand ds.I.J. Nietveld    
zondag 10.00 uur 19-7-2020 Cadzand ds.I.J. Nietveld    
zondag 10.00 uur 26-7-2020 Cadzand ds.I.J. Nietveld    
             
 
Gebruiksplan bij kerkdiensten ZWH- De Kogge, Sluis, maximaal 30 personen aanwezig
Voorbereidingen:
 • De ruimte en sanitair zijn hygiënisch schoon, volgens afspraak met uitvoerenden. (microfoons, meubilair, deurklinken) Toiletten zijn voorzien van papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues. Looproutes zijn aangegeven. De Bloemendienst kan doorgaan met gereedzetten van de bloemen op vrijdag of zaterdag.
 • Ontvangst van bezoekers door de coördinator/koster, herkenbaar aan een badge.
  • hij/zij verzrgt het uitreiken van liturgie-prints, deze vervangen tevens het gebruik van de algemene liedboeken.
 • Hij/zij informeert bezoekers over:
  • Gebruik van handgel bij binnenkmst (zo mogelijk op statafel), garderobe (1.5 meter afstand) en toiletten.
  • Gebruik tiletten: bezoekers melden toiletbezoek bij coördinator/ koster en melden zich af na gebruik ( koster reinigt deurklinken, kraan, toiletbril)
  • loproute en plaatsnemen
  • verige ruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers
  • Stelen staan gereed voor gebruik door bezoekers, op 1.5 meter afstand. Voor gezinnen is het mogelijk om onderling minder afstand te hanteren i.o.m. de coördinator/koster en rekening houdend met 1.5 meter afstand tot overige zitplaatsen.
 • Een 2e coördinator is aanwezig om bezoekers waar nodig behulpzaam te zijn.
 • Aanvang van de dienst:
  • Vorganger en AvD gebruiken de kortst mogelijke route naar hun plaats. (in Sluis via de bergruimte)
  • i.p.v. met handdruk wrdt de predikant begroet met een hoofdknik
 • Tijdens de dienst:
  • Gemeentezang wrdt vervangen door alternatieve invulling (zo mogelijk voorzanger/groepje en/of gebruik van extra muziekinstrumenten)
  • rgelmuziek voor de vermelde liederen, teksten op het liturgieblad. 
  • De cllecte wordt ingezameld bij het verlaten van de ruimte, collectezakken met lange stok (met vermelding van de bestemming) bij de deur.
 • Na afloop van de dienst: coördinator geeft uitleg over:
  • wijze van inzamelen van de uitgangscllecte
  • greten van de voorganger:  de vorganger groet de aanwezigen bij aanvang van de dienst. wie de voorganger wil spreken, kan dit kenbaar maken na afloop van de dienst, in de consistorie (Sluis)
  • vlgorde bij het verlaten van de zitplaatsen
  • gebruik garderbe
  • bij het verlaten van het gebuw de voorgeschreven afstand hanteren, ook buiten het gebouw. Voorkom opstopping.
  • Er is geen gelegenheid vor een koffie moment

BEZOEKERS  KERKDIENSTEN
 • Het is de eigen verantwordelijkheid van bezoekers om te bepalen of zij behoren tot de doelgroep kwetsbare persnen (RIVM: leeftijd 70+ en/f verhoogde gezondheidsrisico’s) en willen deelnemen aan de kerkdienst.
 • Mensen met klachten zals koorts en verkoudheid worden volgens voorschrift RVIM geacht thuis te blijven.
 • Bezekers dienen de instructies van coördinator/koster op te volgen.

Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden
bij de scriba bij voorkeur via e-mail: scribazwh@zeelandnet.nl ,
eventueel telefonisch 0117-851957, (meestal bereikbaar in de ochtend en avond)


Gottesdienste in der deutsen Sprache:
Die vorgesehenen Urlaubsseelsorgedienste zu Ostern in Cadzand und imSommer müssen wir aufgrund der Coronavirus, leider absagen.
BESUCHER KIRCHENDIENSTLEISTUNGEN
o Es liegt in der Verantwortung der Besucher, festzustellen, ob sie zur Zielgruppe der schutzbedürftigen Personen gehören (RIVM: Alter 70+ und / oder erhöhte Gesundheitsrisiken) und am Gottesdienst teilnehmen möchten.
o Personen mit Beschwerden wie Fieber und Erkältungen sollen laut RVIM zu Hause bleiben.
o Besucher sollten den Anweisungen des Koordinators / Küster folgen.

Besucher müssen sich im Voraus anmelden
an der scriba vorzugsweise per e-mail: scribazwh@zeelandnet.nl,
möglicherweise telefonisch unter 0117-851957 (normalerweise morgens und abends verfügbar)
o Anmeldung: bis spätestens 17.00 Uhr am vorherigen Samstag.
o Geben Sie an: die Anzahl der Personen und ob sie einer Familie angehören oder nicht.
o Eine Familie ist gegenseitig von der Entfernung von 1,5 Metern befreit.
(Familie = Eltern und Kinder in einem Haus)
o In Sluis gibt es keine Möglichkeit, während des Gottesdienstes einen Kinderkreis zu haben.
o Personen, die an gelegentlichen Gruppen teilnehmen (z. B. während eines gemeinsamen Urlaubs von Mitgliedern eines Vereins), gelten als Einzelpersonen.

Wenn Sie nicht an einem registrierten Besuch in der Kirche teilnehmen können, bitten wir Sie, dies bekannt zu geben. (Dies, um Angst zu vermeiden)

Benutze Toiletten
Es wird gebeten, die Toilettenbesuche so weit wie möglich zu beschränken. Wenn Sie dies dennoch nutzen möchten, melden Sie dies bitte dem Koordinator / Küster und melden Sie sich nach der Verwendung ab.
Dadurch können die Hygienevorschriften optimal umgesetzt werden.

Diese Vorschriften können abhängig von den von der Regierung ergriffenen Maßnahmen und den Erfahrungen mit zuvor abgehaltenen Gottesdiensten angepasst werden.
Gegründet am 18-05-2020
 

 

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.