PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.
In Cadzand is sinds 1999 de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand actief.  Deze
stichting stelt zich tot doel de prachtige oude monumentale dorpskerk van
Cadzand in optimale staat voor het nageslacht te behouden.
Algemene gegevens:
Naam: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI
Fiscaal nummer : 808331310
KvK: 22044683
Bank: NL54 RABO 0147 8363 95
Contactgegevens:
Postadres: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand
Zuidzandseweg 2, 4506 HC Cadzand
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: J. Basting, Cadzand
Secretaris: M.J. den Hollander-Faro
Penningmeester: M.J. Francke-Pladdet, namens PG Zuidwesthoek.
Lid: namens PG Zuidwesthoek: M.A.D. Smit
Lid: J. Meijer
In het bestuur zijn twee zetels bestemd voor vertegenwoordigers van de PG
‘Zuidwesthoek’ te Sluis e.o.
Naast het bestuur zijn een aantal vrijwilligers betrokken bij het organiseren van
activiteiten en het onderhoud van de kerk en de kerktuin. Bestuur en
vrijwilligers ontvangen geen beloning.
Doelstelling:
Het verwerven van financiële middelen om de dorpskerk van Cadzand, die
eigendom is van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. inclusief
consistorie en aanliggende tuin in goede staat te houden en als historisch
monument voor het nageslacht te behouden.
Beleid en realisatie van de doelstelling:
De Stichting verwezenlijkt dit doel door de belangstelling voor het kerkgebouw
in zo breed mogelijke kring te bevorderen. Het bevorderen van het gebruik van
het kerkgebouw voor tentoonstellingen, muzikale uitvoeringen ( zoals
Zomeravondconcerten aan Zee ), ontvangsten en bijeenkomsten met een
cultureel of maatschappelijk karakter.
Omdat een belangrijke doelstelling van de stichting op geldwerving is gericht
streeft het bestuur ernaar de bedrijfskosten te minimaliseren.
Jaarlijks worden enkele evenementen georganiseerd en wordt aandacht
gegeven aan publiciteit voor het werk van de stichting en aan representatie  en
samenwerking met andere lokaal en regionaal gerichte organisaties. De
stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. (ANBI)

Activiteiten in 2022
Dit jaar zijn er in de maanden juni, juli, augustus en september exposities in de
kerk georganiseerd door Stichting Cadzand Cultureel.
Ook zijn er twee uitvoeringen van de Zomeravondconcerten aan Zee.
Deze vinden plaats op 27 juli en 17 augustus.
 
Baten en lasten van de Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand:
   Rekening 2021   Begroting 2022   Rekening 2020 
Baten         
Opbrengst expositie             
Giften                   100                       160
Rentebaten                     11                         13
Sponsorbijdragen                   145                       283
Totaal baten                   256                       456
       
Lasten      
Reparatie en onderhoud orgel                             
Administratiekosten                           10
Bankkosten                     64                         63
Drukwerk             
       
Totaal lasten                     64                         73
Saldo baten en lasten                   192                       383

Balans Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand:
  31/12/2021 31/12/2020
     
Vlottende activa            135,630          135,438
 Liquide middelen            135,630          135,438
Activa           135,630         135,438
     
Eigen vermogen            135,630          135,438
Passiva           135,630         135,438
     


Zie ook  het stuk over Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van mei 20
22
en de liturgie van de kerkdienst

 
 

 

 
.
Kerk in:
PKN Zuidwesthoek         Website: www.pknzuidwesthoek.nl  
             
Kerk Cadzand: Prinsestraat 17, 4506 AG     scriba: tel.0117-851957
Kerkzaal De Kogge te Sluis: Lange Wolstraat 13, 4524 CA   e-mail: scribazwh@zeelandnet.nl  
Kerk De Open Haven Oostburg, Kerkplein      

Kerkdiensten in juni en begin juli 2022: 
12-Jun   10.00 u Oostburg   mw.Reijnhoudt
19-Jun   10.00 u Sluis   ds de Beun
26-Jun   10.00 u Sluis   ds.Vrouwkje Dees
03-Jul   11.00 u* Cadzand   ds.V.Dees en ds. E.v.d.Kaaij
10-Jul   09.30 u Cadzand   ds.Vrouwkje Dees
17-Jul   09.30 u Cadzand   ds. Aart van Houweling
24-Jul   09.30 u Cadzand   ds. Christiane Karrer 
31-Jul   09.30 u Cadzand   ds. Hans van Ark
07-Aug   09.30 u Cadzand   ds. Hans van Ark
14-Aug   09.30 u Cadzand   ds.Vrouwkje Dees
21-Aug   09.30 u Cadzand   mw.Reijnhoudt
28-Aug   10.00 u Cadzand   mw.Reijnhoudt en pf.C.Noeske
 
                       

UITZONDERING: 03/07/2022:  Duitstalig 9.30 uur en NL 11.00 uur
*op 3 juli a.s. hopen we op feestelijke wijze de komst van onze predikant te vieren,
omdat dit vanwege de coronamaatregelen bij de bevestiging in januari j.l. niet mogelijk was.
Mogelijk volgt t.z.t. een wijziging van de aanvangstijd.
 
                    
                       
                       
                       
Tijdens de diensten in Cadzand is er kinderkring in het (naastgelegen) Zwingebouw.

Alle vermeldingen zijn onder voorbehoud van eventuele aanscherping van corona-maatregelen.
Actuele voorschriften:  bij klachten thuisblijven en geen handen schudden

 
                       
                       


De dienst van PG De Brug te Oostburg is te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl 
                       
 * https://kerkdienstgemist.nl/  PG De Brug, Oostburg.                          
                       
                     
                       
                 
                         
           
                   
                           
                   

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.