PKN
PKN Zuidwesthoek
 
Jeugdraad West Zeeuws Vlaanderen Jeugdraad West Zeeuws Vlaanderen

De jeugdraad, opgericht in 1997 als Vereniging voor Samen op Weg Jeugdwerk in West Zeeuws Vlaanderen is een vereniging die zich volgend de statuten ten doel stelt: 'het stimuleren,ondersteunen en begeleiden van activiteiten voor en door de jeugd en jongeren waardoor zij hun vrijheid en verantwoordelijkheid ontdekken en beleven in getuigenis, vreugde en dienst'.

Wie?
De Jeugdraad West Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerking van verschillende kerken uit de regio. Met elkaar verzorgen zij het clubwerk voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-20 jaar. Op dit moment zijn er drie clubs:

● De jongste groep is de groep Eben-Haëzer die om de week samenkomt in de VEG te Nieuwvliet. Deze club staat onder leiding van vier clubleiders en wordt bezocht door ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van +/- 8 tot 12 jaar. Contactpersoon: Corianne Vercouteren - Kunst, coriannek@hotmail.com

● De volgende club is de 12+ club. Deze club bestaat uit een tiental jongeren die om de week samenkomen in Cadzand. Dit alles onder leiding van vier clubleiders.
Contactpersoon: Nico Bron, 12plusclubwzvl@gmail.com

● De oudste groep is Project 7. Dit zijn zeven jongeren in de leeftijd van 17 jaar en ouder. Deze groep komt om de week samen in Oostburg en hebben gezelschap van vier clubleiders.
Contactpersoon: Janine Thuys - de Hullu, janinedehullu89@gmail.com

Ieder jaar wordt bekeken wat de beste indeling van de clubs is, welke cluppers mogelijk doorstromen en of er een nieuwe club gevormd zou moeten worden. Dit gaat in overleg met alle betrokken clubleiding. Behalve de clubs bestaat de Jeugdraad ook uit een bestuur van zes leden. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris is er ook een vertegenwoordiger namens de ouders, een coach voor de clubleiders en een afgevaardigde namens de voorgangers aanwezig in dit bestuur. Tijdens een laatste ledenvergadering is ook gesproken over de rol van vertrouwenspersoon. Binnen de Jeugdraad hebben twee personen deze verantwoordelijkheid op zich genomen.
Dit zijn:
- Corianne Vercouteren – Kunst, te bereiken via coriannek@hotmail.com of 06-25206318
- Eelco Basting, te bereiken via eelco@bastinggroen.nl of 06-14037924

Wat?
Zoals gezegd komen de clubs om de week samen. Een gemiddelde clubmiddag bestaat uit het lezen en verwerken van een verhaal uit de Bijbel, gevolgd door een activiteit. Naast de gewone club middagen worden nog regelmatig andere activiteiten georganiseerd. Denk aan een greppeltocht, Sinterklaas, bowlen en natuurlijk het clubkamp! Traditiegetrouw starten we ieder jaar gezamenlijk het nieuwe clubjaar. Ook sluiten we dit gezamenlijk weer af. Per keer is een van de clubs verantwoordelijk voor het organiseren van een leuke activiteit. Dit jaar zijn we het clubwerk gestart met een mooie en goed bezochte startactiviteit bij ´t Klinket. Goed weer, toffe spellen en een grote groep kinderen, jongeren en leiding. Bij de afsluiting van het afgelopen clubjaar waren ook nog veel ouders aanwezig en hebben we in een grote kring met elkaar het Onze Vader gebeden. Het nieuwe clubjaar hopen we te starten in het weekend van 17 / 18 september. .


Contact:
info@chr-clubs.nl
 
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van december 20
22
en de liturgie van de kerkdienst


 
 

 

 
.
Website: https://www.pgdewesthoek.nl
 
KERKGEBOUWEN      
Mariakerk Cadzand, Prinsestraat 17, 4506 AG  
De Kogge te Sluis, Lange Wolstraat 13, 4524 CA  
De Open Haven te Oostburg, Kerkplein 1, 4501 CH 
 
scriba: tel. 0117-851957
email:
secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl   
Postbus 154, 4500  AD, Oostburg
 
 

Kerkdiensten vanaf  23 juni 202 tot en met 1 september 2024:
23/jun Open Haven (Oostburg) 10.00 mw E Reijnhoudt-Kaland Overstapdienst kindernevendienst
30/Jun Cadzand 10.00 ds.V.Dees m.m.v. koor Grenzeloos
07/Jul Cadzand 10.00 drs.P.van Zee  
07/Jul Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
14/jul Cadzand 10.00 pf. S. Volkmann Duits/Nederl. Dienst
21/jul Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
21/jul Cadzand 9.30 ds. K. Baggerman  
28/jul Biervliet 10.00 Biervliet regiodienst
28/jul Cadzand 9.30 ds.B. Hirschfeldt  
4/aug Open Haven 10.00 ds.J.Ende  
4/aug Cadzand 10.00? ds.V. Dees + Pf.C.Noeske Duits/Nederl. Dienst
11/aug Cadzand 10.00 ds.H.van Ark  
18/aug Cadzand 10.00 ds. V.Dees  
25/aug Open Haven 10.00 n.n.b.  
25/aug Cadzand 10.00? ds. M.van Manen  
1/sep Open Haven 10.00 mw E.Reijnhoudt  
1/sep Sluis 10.00 ds. de Beun  


De tijd is steeds 10.00 uur, tenzij anders vemeld is.
MEER INFO? Klik hier

 

 


 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.