PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand. In Cadzand is sinds 1999 de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand actief. Deze stichting stelt zich tot doel de prachtige oude monumentale dorpskerk van Cadzand in optimale staat voor het nageslacht te behouden. 

Zie meer  het stuk over Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.

 
lees meer »
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Anbi gegevens van de kerkelijke gemeente.
    HISTORIE: Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o
      College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022
               
          Begroting Rekening Rekening
          2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten          
               
Opbrengsten onroerende zaken     0 44,547 49,581
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 -196 171
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 0 0 3,630
Bijdragen van leden en anderen     0 22,583 22,968
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen   0 6,777 0
Totaal baten A       0 73,710 76,350
               
Uitgaven en Kosten            
               
Kosten kerkelijke gebouwen     0 19,910 22,843
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en       
inventarissen       0 12,635 8,931
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 0 0 21,892
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   0 62,194 10,532
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 0 2,483 507
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 0 3,389 4,107
Salarissen en vergoedingen     0 1,909 2,113
Kosten beheer, administratie en archief   0 22,837 12,897
Rentelasten/bankkosten     0 0 947
Totaal lasten A         125,356 84,769
               
Operationeel resultaat (A)       -51,646 -8,419
               
Incidentele baten en lasten          
               
Incidentele baten       0 -40,690 3,001,242
Incidentele lasten       0 0 -9,964
Incidentele baten en lasten (B)     0 -40,690 2,991,278
               
Resultaat verslagjaar (A+B)     0 -92,336 2,982,859
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
Onttrekkingen bestemmingsreserves   0 40,690 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen   0 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves   0 0 -2,996,718
Toevoegingen bestemmingsfondsen   0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 40,690 -2,996,718
               
               
Resultaat naar Algemene reserve (D)   0 -51,646 -13,859
               

 
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie
lees meer »
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van december 20
22
en de liturgie van de kerkdienst

 
 

 

 
.
Website: https://www.pgdewesthoek.nl
 
KERKGEBOUWEN      
Mariakerk Cadzand, Prinsestraat 17, 4506 AG  
De Kogge te Sluis, Lange Wolstraat 13, 4524 CA  
De Open Haven te Oostburg, Kerkplein 1, 4501 CH 
 
scriba: tel. 0117-851957
email:
secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl   
Postbus 154, 4500  AD, Oostburg
 
 

Kerkdiensten vanaf 8 oktober 2023 tot en met 3 december 2023:
KERKDIENSTEN   locatie      locatie   
08/10/2023 10.00 u Biervliet ds.H.Smeets   REGIO dienst  
15/10/2023 10.00 u CADZAND mw.E.Reijnhoudt      
22/10/2023 10.00 u OOSTBURG ds.W.v.d.Hoek     m.m.v.Grenzeloos
29/10/2023 10.00 u OOSTBURG ds.C.de Beun   SLUIS ds.V.Dees
05/11/2023 10.00 u OOSTBURG ds.J.Ende   SLUIS ds.M.van Manen
12/11/2023 10.00 u OOSTBURG ds.Ph.Beukenhorst      
19/11/2023 10.00 u OOSTBURG ds.J.Ende   SLUIS ds.C.de Beun
26/11/2023 10.00 u OOSTBURG ds.C.de Beun   CADZAND ds.V.Dees
03/12/2023 10.00 u OOSTBURG mw.E.Reijnhoudt      


Diensten Rozenoord, woensdag 14.30 uur
11-Oct ds.V.Dees  
25-Oct mw.E.Reijnhoudt  
08-Nov ds.V.Dees  
22-Nov ds.V.Dees   Gedachtenisdienst


MEER INFO? Klik hier

 

 


 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.