PKN
PKN Zuidwesthoek
 
ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.
In Cadzand is sinds 1999 de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand actief.  Deze
stichting stelt zich tot doel de prachtige oude monumentale dorpskerk van
Cadzand in optimale staat voor het nageslacht te behouden.
Algemene gegevens:
Naam: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI
Fiscaal nummer : 808331310
KvK: 22044683
Bank: NL54 RABO 0147 8363 95
Contactgegevens:
Postadres: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand
Zuidzandseweg 2, 4506 HC Cadzand
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: J. Basting, Cadzand
Secretaris: M.J. den Hollander-Faro
Penningmeester: M.J. Francke-Pladdet, namens PG Zuidwesthoek.
Lid: namens PG Zuidwesthoek: M.A.D. Smit
Lid: J. Meijer
In het bestuur zijn twee zetels bestemd voor vertegenwoordigers van de PG
‘Zuidwesthoek’ te Sluis e.o.
Naast het bestuur zijn een aantal vrijwilligers betrokken bij het organiseren van
activiteiten en het onderhoud van de kerk en de kerktuin. Bestuur en
vrijwilligers ontvangen geen beloning.
Doelstelling:
Het verwerven van financiële middelen om de dorpskerk van Cadzand, die
eigendom is van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. inclusief
consistorie en aanliggende tuin in goede staat te houden en als historisch
monument voor het nageslacht te behouden.
Beleid en realisatie van de doelstelling:
De Stichting verwezenlijkt dit doel door de belangstelling voor het kerkgebouw
in zo breed mogelijke kring te bevorderen. Het bevorderen van het gebruik van
het kerkgebouw voor tentoonstellingen, muzikale uitvoeringen ( zoals
Zomeravondconcerten aan Zee ), ontvangsten en bijeenkomsten met een
cultureel of maatschappelijk karakter.
Omdat een belangrijke doelstelling van de stichting op geldwerving is gericht
streeft het bestuur ernaar de bedrijfskosten te minimaliseren.
Jaarlijks worden enkele evenementen georganiseerd en wordt aandacht
gegeven aan publiciteit voor het werk van de stichting en aan representatie  en
samenwerking met andere lokaal en regionaal gerichte organisaties. De
stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. (ANBI)

Activiteiten in 2022
Dit jaar zijn er in de maanden juni, juli, augustus en september exposities in de
kerk georganiseerd door Stichting Cadzand Cultureel.
Ook zijn er twee uitvoeringen van de Zomeravondconcerten aan Zee.
Deze vinden plaats op 27 juli en 17 augustus.
 
Baten en lasten van de Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand:
   Rekening 2021   Begroting 2022   Rekening 2020 
Baten         
Opbrengst expositie             
Giften                   100                       160
Rentebaten                     11                         13
Sponsorbijdragen                   145                       283
Totaal baten                   256                       456
       
Lasten      
Reparatie en onderhoud orgel                             
Administratiekosten                           10
Bankkosten                     64                         63
Drukwerk             
       
Totaal lasten                     64                         73
Saldo baten en lasten                   192                       383

Balans Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand:
  31/12/2021 31/12/2020
     
Vlottende activa            135,630          135,438
 Liquide middelen            135,630          135,438
Activa           135,630         135,438
     
Eigen vermogen            135,630          135,438
Passiva           135,630         135,438
     


Zie ook  het stuk over Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.
terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van december 20
22
en de liturgie van de kerkdienst

 
 

 

 
.
Website: voorlopig via
www.pknzuidwesthoek.nl     
of
http://www.kerkpleinoostburg.org/
 
 
KERKGEBOUWEN      
Mariakerk Cadzand, Prinsestraat 17, 4506 AG  
De Kogge te Sluis, Lange Wolstraat 13, 4524 CA  
De Open Haven te Oostburg, Kerkplein 1, 4501 CH 
 
scriba: tel. 0117-851957
e-mail:
secretariaat@pgdewesthoeksluis.nl   
 
 

Kerkdiensten vanaf 18 mei 2023  tot en met 18 juni 2023:
 
18/05/2023   10.00 u Oostburg (De Open Haven) ds. J. Ende Hemelvaartdag (regiodienst)  
21/05/2023   10.00 u Oostburg (De Open Haven) ds.W.v.d.Hoek Sluis: ds. V.Dees
Pinksteren                   28/05/2023   10.00 u Oostburg (De Open Haven) oecomenische dienst pastor F. van Geyt Cadzand (Mariakerk) ds. V.Dees
04/06/2023   10.00 u Cadzand (Mariakerk) ds. G. van 't Slot    
11/06/2023   10.00 u Oostburg (De Open Haven) ds. J. Ende Cadzand (Mariakerk) ds V. Dees
18/06/2023   10.00 u Sluis (De Kogge) mw. Reijnhoudt-Kaland    

Diensten Rozenoord, woensdag 14.30 uur

24/05/2023 ds V. Dees  


MEER INFO? Klik hier


Duitstalige diensten Zomer 2023.

 


16-07-2023 11.00 u pf.Noeske
23-07-2023 11.00 u pf.Noeske
30-07-2023 11.00 u pf.Volkmann
06-08-2023 10.00 u NL/Deu pf.Volkmann en ds. V.Dees

 

meer
 
.

meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.